top of page
Boeren oogsten


FARM WITH NATURE

Versnellers van de regeneratieve voedselketen

Wij ondersteunen agrarische ondernemers en landeigenaren met raad, daad en financiële slagkracht, in de transitie naar een regeneratief en duurzaam landbouwsysteem.

4_Apricot-Lane-Farms-Aerial-Regenerative

FARM WITH NATURE

Wat biedt FarWin:

Wij werken in opdracht van:

 • ​Agrarisch ondernemers die stappen willen zetten naar een duurzamer bedrijfsmodel.

 • Financiële instellingen die hun klanten willen ondersteunen in de landbouwtransitie.

 • Investeerders die grond zoeken met als doel deze in transitie te brengen naar een regeneratief landbouwsysteem.

 

Dit kunnen wij omdat:

Wij in eigen beheer een regeneratieve agrarische onderneming (Schevichoven) en een permacultuur systeem (Loenen Gld) zijn gestart en daarmee de de benodigde kennis en netwerk hebben opgebouwd.

 

Ons team bestaat uit:

Een breed netwerk van professionals met ervaring in (agrarisch) ondernemen, duurzaamheid, impact investeren, financieel management, en commercie

 

Wij doen dit door:

Onze bedrijfskundige, commerciële en agrarische kennis en ervaring te bundelen en in te zetten om agrarisch ondernemers de transitie van conventioneel naarregeneratief te laten maken. We betrekken daarbij koplopers en pionierende boeren en experts op het gebied van ontwerp, teelt, en afzet.

boer met kids.jpg

MISSIE

Het waarborgen van gezonde en duurzame voedselvoorziening voor de volgende generaties voor Nederland en daarbuiten.

shutterstock_1245506659-800x450.jpg

VISIE

Regeneratieve (herstellende) Landbouw is een van de methodes om hierin te voorzien.

maxresdefault.jpg

STRATEGIE

Door de komende jaren zo veel mogelijk grond in transitie te brengen naar Regeneratieve Landbouw systemen en deze succesvol te exploiteren, inspireren we een hele generatie nieuwe (en oude) agrarische ondernemers.

FARWIN RENDEMENT

IMG_0475.jpg

MENS

 • Verbetering leef- en werkomstandigheden van de boer

 • Gezond en betrouwbaar voedselsysteem

 • Gezondere werkomstandigheden zonder chemische toevoegingen

 • Ontwikkeling van managementvaardigheden voor biologische en ecologische systemen

newforestfarm.jpg

NATUUR

 • Vermindering chemische bestrijdingsmiddelen

 • CO-2 opslag en stikstof mitigatie

 • Vermindering bodem erosie

 • Natuurherstel en verhoging biodiversiteit in het buitengebied

 • Verbetering waterkwaliteit en opslag

79156044-337b-4209-a55c-2fce00a8a4c0_pod

MAATSCHAPPELIJK

 • Toegang tot gezond voedsel voor een grotere groep consumenten

 • Verbeterde luchtkwaliteit door minder stikstof uitstoot

 • Verminderd risico op milieu gerelateerde rampen als overstromingen en droogte.

 • Gevarieerd natuur- en cultuurlandschap

DJI_0201.jpeg

BENT U GEINTERESSEERD?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Bedankt voor uw bericht wij nemen zo snel mogeljk contact met u op.!

bottom of page