top of page

GROND

Goede bodem om op te starten

Farwin zoekt land voor voor u dat geschikt is voor regeneratieve landbouw onder de in samenspraak geformuleerde voorwaarden.

Image by Gabriel Jimenez
Image by Scott Graham

PROJECT-BUSINESSPLAN

Goed voorbereid

Wij maken voor u een project-businessplan, deze bevat een omgevingsanalyse, planning. Financiële projectie zoals: budget, cashflow. Beschikbare subsidies en afzetmogelijkheden. Dit plan is de blauwdruk voor het project dient als basis bij het verwerven van financiering, subsidies en donaties.

PROJECTMANAGEMENT

Alles onder controle

We zorgen voor u dat de planning wordt aangehouden en continu op de hoogte bent ge-updated van de voortgang van uw project. We doen onderhandelingen met leveranciers, we verzorgen dat vergunningen, subsidies en giften tijdig worden aangevraagd, regelen communicatie met de verschillende overheden en regelen bij aanleg dat alles in orde is.

Brug in the Woods
Schermafbeelding 2021-01-12 om 15.25.37.

QUICKSCAN OMGEVING

Voor een snel inzicht

We brengen op gebied van regelgeving de huidige situatie in kaart brengen op alle relevante gebieden zoals  ligging, bestemmingplan en functies, eigendom, rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid, waterschap, milieuvergunning, Natuur en Landschap, archeologie en andere relevante zaken m.b.t. bestaande locatie.

QUICKSCAN ECOLOGIE

Inzicht in de status quo

We maken een ecologische scan op locatie en doen desk research. We kijken onder andere naar de beplanting historie, waterniveau en beschikbaarheid, de bodemgesteldheid, omringende natuur en agrarische activiteiten en verdere relevante onderdelen die van invloed kunnen zijn op het succes an een regeneratief agrarisch systeem op de locatie. Door deze data te combineren kunnen we een goed beeld schetsen van de mogelijkheden.

natuurscan_edited.jpg
vlekkenplan.png

GRONDHOUDING

Voor een goede start

Om een positieve grondhouding te verkrijgen bij de gemeente zijn de volgende stappen van cruciaal belang:

Stap1: Opstellen van en globaal vlekken plan van de nieuwe inrichting voor de gronden en eventuele gebouwen. 

Stap 2: Verwerken van de uitkomsten uit stap 1 in verzoek en verwoorden van de nieuwe functie uit het vlekken plan.

Stap 3: Indienen van een principe verzoek bij de gemeente; Mondelinge toelichting en terugkoppeling.

ONTWERP

Start van de droom

Wij verzorgen een gedetailleerd beplantingsplan in 2 fasen:


Fase 1: Opstellen vlekkenplan, hierin wordt op basis van uw wensen de beplanting van het te ontwikkelen gebied globaal ingetekend. Dit concept wordt besproken.


Fase 2. Beplantingsplan, is een gedetailleerde kaart waarin de beplanting wordt ingetekend o.b.v. het finale vlekken plan. De daarbij horende plantenlijst is hierbij inbegrepen.


Beide fases hebben 2 revisie slagen nodig.

ONTWERP.png

SUBSIDIES EN GIFTEN

In kaart brengen:

 

Wij zoeken de beschikbare subsidies en giften bij uw project en maken samen met u een afweging welke subsidies en giften de moeite waard zijn om aan te vragen en welke niet. De afweging die we hier maken is hoeveelheid tijd de aanvraag kost met de potentiële opbrengsten.

Aanvragen:

Nadat u de  keuze heeft gemaakt dienen we de aanvraag in bij de instanties en doen we de follow up totdat we een uitslag hebben ontvangen.

Helpende handen
bottom of page